Bestuur en staf

Het Bestuur van De Oorsprong is ingericht volgens het onetier-model, met een Uitvoerend en een Toezichthoudend Bestuur. Binnen het Toezichthoudend Bestuur zijn de portefeuilles onderverdeeld in (Onderwijs)kwaliteit, Personeel & Professionalisering en Financiën & Beheer. Ook de staf heeft eenzelfde portefeuilleverdeling. Dit is terug te zien in de drie kolommen hieronder.
Cookie instellingen