De Zonheuvel

"Tijd om te groeien en te stralen"


Op De Zonheuvel ontwikkelen leerlingen zich tot zelfstandige, betrokken wereldburgers met een actief lerende houding. Wij begeleiden hen hierin samen met ouders, verzorgers en medeleerlingen. De Zonheuvel biedt kinderen het onderwijs waarmee de basis wordt gelegd voor een stralende toekomst. Dat kan door het onderwijsaanbod optimaal af te stemmen op de onderwijsbehoeftes van de kinderen. Het onderwijs op De Zonheuvel is georganiseerd volgens het ‘leerstofjaarklassensysteem’. De weektaak speelt hierbij een belangrijke rol. Naast afstemming op het kind, stimuleren we hiermee ook zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Lees meer op de website van De Zonheuvel!
Cookie instellingen