Carrière bij

Werkplezier
Het werken en leren bij De Oorsprong is erop gericht dat ons (toekomstig) personeel met professionaliteit en passie aan toekomstig onderwijs kan werken. Om te ontwikkelen heeft ieder mens ruimte nodig. Door ruimte te ervaren ontstaat creativiteit in doen en denken. En zo oefent iedereen bij De Oorsprong zijn of haar vak met toewijding en passie uit.

Starterscoach
Na het afronden van de opleiding is leren en ontwikkelen niet klaar. Zo bieden we starters een driejarig coachingstraject. Een externe coach trekt met je op in je ontwikkeling de eerste drie jaar. Samen met andere starters heb je intervisiebijeenkomsten om van elkaar te leren. Neem bij vragen contact op met onze starterscoach Mariët Huis in 't Veld via mariet@de-oorsprong.nl.

Interne academie
Jaarlijks wordt je de mogelijkheid geboden om te werken aan je ontwikkeling, door het volgen van een opleiding, cursus of workshops. Belangrijk onderdeel daarbij is De Voorsprong, de interne academie van De Oorsprong. Leren met en door elkaar. Onze medewerkers volgen om het jaar ten minste één cursus of workshop binnen het steeds wisselende aanbod van De Voorsprong. Het jaar dat er geen Voorsprong wordt georganiseerd, vindt een stichtingsbrede studiedag plaats.

Netwerken
Ook zijn er interne leernetwerken, zoals voor Burgerschap en Het jonge kind, waar medewerkers zich bij aan kunnen sluiten om kennis te delen en/of om onderzoek uit te voeren naar een opdracht vanuit de organisatie. Ook de ICT-coördinatoren, de Intern Begeleiders, de schoolopleiders, de interne vertrouwenspersonen en de preventiemedewerkers komen met regelmaat bovenschools bij elkaar.

Loopbaanmogelijkheden op 7 scholen
De 7 scholen van De Oorsprong werken op een aantal gebieden nauw met elkaar samen. Zo kunnen we loopbaanmogelijkheden bieden aan ons personeel. Wil je je specialiseren in een richting, dan bekijken we de mogelijkheden die we kunnen bieden op alle 7 scholen. Jaarlijks inventariseren we je mogelijkheden en wensen, zodat we mee kunnen denken welke school daarbij past.
Cookie instellingen