De Uilenburcht

"Gastvrij, gehecht en gericht"


Op De Uilenburcht staan deze kernwaarden centraal. Onze school is een stabiele, middelgrote school waar wij eigentijds en resultaatgericht onderwijs geven, rekening houdend met wat een kind nodig heeft. Daarbij zijn we een open christelijke school, die werkt vanuit de uitgangspunten van De Vreedzame school. De Uilenburcht gaat voor "Onderwijs van nu, voor later!" Daarbij werken we de komende vier jaar aan de hand van de "kapstokken" Sterk onderwijs, Samenhang en Samenwerking, van waaruit de school zich ontwikkelt. 

Lees meer op de website van De Uilenburcht.
Cookie instellingen