Medezeggenschap

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van De Oorsprong is een zeer actief orgaan dat meedenkt over beleid en beheer zoals vastgelegd in de Wet medezeggenschap en door het stellen van kritische vragen en het geven van (on)gevraagde adviezen aan het bestuur.

Lees hier meer over de GMR.
Cookie instellingen