Stages en zij-instroomtrajecten

Stages
We vinden het belangrijk om samen op de opleiding toekomstige leerkrachten op te leiden. Daarom zijn wij partner van lerarenopleiding Marnixacademie te Utrecht. Studenten van deze opleiding lopen hun stage op De Oorsprong-scholen. Zij worden begeleid door medewerkers van De Oorsprong. Neem voor informatie contact op met de Marnix of met onze Bovenschoolse Opleidingen Coördinator Carine Sprokkereef via csprokkereef@de-oorsprong.nl.

Zij-instroomtrajecten
Wanneer je op een ander moment in je leven of loopbaan bedenkt dat je leerkracht in het basisonderwijs wilt worden, dan kan dat via het zij-instroomtraject. Een traject waarbij je na een geschiktheidsonderzoek aan het werk gaat als leerkracht en de opleiding volgt. Jaarlijks bekijken we of er zij-instroom mogelijkheden zijn bij de scholen van De Oorsprong. 
Cookie instellingen